Forside
Kontakt
Hvem er vi?
Nyheder
Hvad kan Forældrerådgivningen?
Hvad kan du selv gøre?
Brevkasse
  Nyeste brevkassesvar
  Støtte og specialundervisning
  Trivsel og undervisningsmiljø
  Sanktioner
  Samarbejdsproblemer
  Folkeskoleloven
  Mobning
  Børn og familie
  Skolestart og skoleskift
  Andet
  Spørgsmål til brevkassen
  Brevkassesvar
Hvem bruger Forældrerådgivningen?
Kurser
Love og regler
Klagemuligheder
Diagnoser
Dokumentudkast - skabeloner
Links
Litteratur
Publikationer
Rapporter
Årsrapport
Good practice
 

Frivillig anbringelse til gengæld for gratis efterskole 

Print

Spørgsmål:

Jeg skriver til dig, fordi jeg er desperat og frustreret og har ladet mig fortælle at du måske er den rette at søge råd hos.

Det er en lang historie som jeg vil forsøge at gøre meget kort. Men det handler om at jeg har en datter, som er kommet i klemme i kommune/skolesystemet i. Jeg mener klart, at de forhaler og forsinker hendes sag og i det hele taget svigter hende så groft, så hvis jeg havde begået et sådant omsorgssvigt over for mit barn, var hun blevet tvangsfjernet på stedet - men det er åbenbart mere legalt for forvaltningen i kommunen at svigte - faktisk er det min oplevelse, at det er mere reglen end undtagelsen.

Min datter har stort set ikke modtaget undervisning i et helt år og faktisk også et par måneder i sidste skoleår. Når hun har været i skole, har de enten haft - rigtig mange - fritimer, og ellers har hun været i konflikt med lærerne, og vel at mærke uden at skolen på nogen måde at inddraget mig. I november blev skolen så enig med sig selv om, at Catrine skulle holde et par dages pause fra skolen, og de par dage strakte sig så helt hen forbi vinterferien i år!!! jeg råbte og skreg på både skole og forvaltning, om der snart blev truffet en beslutning omkring min datters undervisningssituation, og da skoleinspektøren meldte ud, at ingen af hendes lærere var i stand til at se objektivt på hende, var hun ikke smidt ud af skolen men heller ikke ønsket der længere!!!!! Da jeg ikke fik noget alternativ, insisterede jeg på hjemmeundervisning, da jeg ikke mente, jeg kunne vente længere. Det endte man med at bøje sig for, så på nuværende tidspunkt modtager hun 3 timers dansk om onsdagen og 3 timers matematik om mandagen. Vi har samtididig lavet en handleplan med kommunen, hvor vi har talt om efterskole. Det har været svært at overtale min datter til efterskole, og jeg er enlig forsørger, så jeg har spurgt, om jeg kan få økonomisk støtte, da det er dyrt, og det jo også er kommunen, som ikke har andet skoletilbud til hende.

Det sidste jeg har fået at vide var før påske, at hun kan blive frivillig anbragt på en kostskole, hvis de skal dække mine udgifter, og det har jeg indvilget i. De ville så have, at vi skulle køre over og kigge på skolen, men jeg har sagt, at jeg vil have grønt lys, før jeg viser hende noget. Det grønne lys blev jeg lovet tirsdag før påske, men har ikke fået det endnu og er blevet bedt om at tage det stille og roligt.

Nu er jeg desperat og har brug for hjælp.

Jeg vil være rigtig glad, hvis du har mulighed for at ringe til mig, så jeg kan uddybe.....

Med venlig hilsen

Helle

 

Svar:

Kære Helle
Jeg er rystet over den behandling, du og din datter får i kommunen. Det er dybt kritisabelt, at din datter har været uden undervisning i længere perioder.Enhver elev har ret til undervisning, og hvis den ikke kan varetages i en klasse på skolen, kan der gives op til 10 timers eneundervisning i hjemmet eller andetsteds. Du har således mulighed for at ansøge om at få flere timer. Din datter har ligeledes ret til undervisning i hele fagrækken, hvilket jo ikke sker i hendes tilfælde. 

At skolens leder direkte siger, at hans medarbejdere ikke kan behandle din datter objektivt, er umenneskeligt over for din datter, og samtidig viser det en leder, som ikke træder i karakter over for medarbejderne, men accepterer, at  de om en elev siger: "Hende vil vi ikke have. Væk med hende!" Det er dybt uprofessionelt af såvel leder som lærere.

Det er kritisabelt, at skolen ikke har involveret dig tilstrækkeligt i de problemstillinger, den har oplevet med din datter. Du skulle have været orienteret og inddraget i en løsning af problemerne. Det viser, at hverken leder eller lærere har været interesserede i et rimeligt skole-hjem samarbejde med dig. 

Du har forsøgt at få din datter på efterskole, og sagsbehandler har forlangt, at du går med til en frivillig anbringelse for at få økonomisk støtte til dette. Jeg finder uforsvarligt, umoralsk og fuldstændig ude af trit med et retssamfund, at man som forælder bliver stillet dette ultimatum. Jeg vil foreslå dig at trække din accept af frivillig anbringelse tilbage omgående. Det kan ikke passe, at du skal føle dig truet til at opgive dit forældreansvar for at få et passende skoletilbud til din datter. Det virker ikke som etisk korrekt sagsbehandling. 

Jeg vil råde dig til at klage til Byrådet over disse forhold og tilbyder dig yderligere rådgivning fra Forældrerådgivningen. 

Venlig hilsen
Solveig Gaarsmand

13. april 2007

 


 

Nyheder
6/10-2010
Lokal forældrerådgivning i Københavns kommune
 
27/9-2010
ADHD - en diagnose af stor betydning
 
14/6-2010
Forældrerådgivning i Høje Taastrup
 
18/5-2010
Forældrerådgivning i Odense kommune
 
Nyhedsbrev
Få tilsendt vores nyhedsbrev

 
test: 3600-